Vastenavendkrant 2010


Oòfdriddakteur: Aerlant Cloïn
Voorpagina: Foel kolor
Aantal katerne: 5
Oeveul gemakt: 25.000
Drukker: Senefelder Misset

Opmerkinge: D'éérste krant die in twee edisies verschijnt. t'Eérste deel kom d'al op de dag na 't Neuzebal. d'Ekstra edisie wor d'op 5 febrewarie bezurregd. In de dunne krant sta d't vòòrlopege pregramma van d'n Optocht. Die et 79 déélnemers.

De krant et 5 katerne, mar d'ekstra edisie et 2 katerne.