Tekst Liedje 1999


Jaar: 1999
Opmerkinge: Gin

Ge Leef D'ier As 'n Vorst
Refrein:
Ei, de lòòper leg d'al uitgeleed
Dweil dees jaar op stand
'k Zijn ok navenant verkleed
Alles aan de kant, me n'ebbe zogezeed
Konuklukke leut en defteg dorst
Allee, ge leef d'ier as 'n vorst
As 'n ermelijn zijn m'n gerdijne
Stééne n'in m'n kròòn as peerlemoer
Ok nog wa redijze n'as robijne
Vedders nog wa klatergoud en ròòj velour...

Refrein

Ok al stikt 't van de spinnekoppe
En de mugge n'op de Bergse Plaat
Al die beesjes kun d'alléénig stoppe
At t'r 'nne nachtvorst over'ene gaat

Refrein

As 'n sprookje worre n'alle strate
Vorstelek verlicht tot 'saves laat
Weg me d'al die kiere n'en die gate
Niemand die nog op z'n glaze muiltje gaat

Refrein

Me verkere nou in d'òògste range
Om damme van goeje n'uize zijn
Wie 't brééd et lat 't ok brééd ange
Dèèrom is 't kot dees jaar wir vuste klein

Refrein