Vastenavendliedje 1987

Krabbegat… Ge Blef Lache
Kompenist: Chris van den Boom

Zij d'n Krab, zij d'ierzo ok gebore?
Wier ier oew luier nat?
Lach dan tot te lelle van oew ore
Ge blef lache, Krabbegat!

Refrein:
Zeven 'onderd jaar, iep iep oera
't Is nou eindelek zo wijd
Lache, lijf om leve, ha ha ha
Voor oew ziel en zaleg'eid
A'k 't Merrek toch oe Sterrek oor
Doen 'k 'n eeuwenoud gerdijntje voor
Dan gaan ik dweile, deur de strate, doede mee
Mè d'of zonder poorterskaart
Ge lacht oew eige kwijt
0, wa d'n eerlek'eid
't Is of ge zellef verjaart

Zij d'n Krab, van ier uit de kontreie?
Van 't durrep of de stad?
Gif t'm van ketoen, 't ken nou lije
Ge blef lache, Krabbegat!

Refrein

Zij d'n Krab, zeg dan tege n'oew eige
Ei kul, perfisijat
As kedo kunde m'n kriebels krijge
Ge blef lache, Krabbegat!

Refrein