Vastenavendliedje 1956

Ei Dèèr Kom Steketee Weer Aan
Kompenist: (Dat Is Die Heerlijke Jordaan) Zwarte Riek (Rika Jansen)

't Is ellef jaar geleeje menselief, wa ga da vlug
Wa d'ad ik toen kou, wa was m'n nuske blauw
Toen ree Nilles den Éérste op n 'olifant z'n rug
Ik was 't aast vergete mar 't liedje ken 'k nog trug

Refrein:
En dan doede mar net as ik
Ge krup mar uit 't slik
Ei dèèr kom Steketee weer aan
Verbooje stil te blijve staan
Sloeg de gij nog nooit wa d'over
Nou, dan edd'ok niks gemist
En dan zijde net as ikke
Ellef keer van uis gewist
Da za'k tot end toe blijve doen
Dweile die gaan nie mè pesjoen
Erremkes om'òòg mar weer
Dèèr gaattie voor d'n ellefde keer
En waar edde m'n boerekiel
Edde m'n boerekiel, kiele kiele kiel
Edde m'n boerekiel weggedaan?
Ist waar, edde gin boerekiel
Edde gin boerekiel, kiele kiele kiel
Motte gij zogezeed nou in oew emmeke staan?

Da was gelòòf 'k 't eerste lustrum, wa me n'ebbe g'ad
Was toen de n'ellefde keer, nou wit ik 't awwir
Gerakt er van z'n leve nie meer over uit geprat
Me zonge mè z'n alle same mè Miss Krabbegat

Refrein