Gr˛˛t Berregs Dictee 2009. 'k Docht da'k wier˛˛k rook.

dictee
Naar de volgende zin.

Oew zinne nakijke.