Me telle n'af nar Ellef Ellef

Op vrijdag 11 nevember staan me n'om ellef over ellef bij de Geit van Mie d'n Os. Oe lang motte nog wachte?

Wanneer is 't Vastenavend in 'n bepaald jaar?

Wanneer is 't Vastenavend 2023?
't Neuzebal 28 jannewarie 23
Wagetjes Kijke 15 febrewarie 23
D'n Intocht 18 febrewarie 23
't Dweilbendfestival 19 febrewarie 23
Kindervastenavend 20 febrewarie 23
D'n Optocht 21 febrewarie 23
't Valle van de Kraai 21 febrewarie 23
De Kijkdag op de Kaai 26 febrewarie 23

Vastenavend Tijdlijn

Verzamelbeurs in september: 'Me n'ebbe n'et gemist'

24-09-22

't Gròòt Berregs Diktee.

01-02-2023 20:00 uur

Pooster: Verzamelbeurs van 't Veldteke - sep '22

04-09-22

Cor Meerbach, Prins Nilles II (91) overleeje

12-08-22

Vastenavend­akkedemie op de kunstmart: Opmaat nar de start in oktober

28-07-22

Vastenavendbeurs verplaatst nar september: 'dees jaar ok Berregse zake'

25-07-22

Vastenavendbeurs van 't Veldteke

24-09-2022 11:00 uur

Valle van de Kraai

21-02-2023 23:45 uur

De n'Optocht

21-02-2023 12:30 uur

Pooster: d'Asofavend 2

22-06-22

Pooster: d'Asofavend 1

22-06-22

Pooster: d'Asofavend

22-06-22

Pooster: d'Asofavend

22-06-22

De Kindervastenavend

20-02-2023 14:22 uur

't Nuskesbal

29-01-2023 15:00 uur

't Dweilbendfestival

19-02-2023 14:30 uur

De n'Intocht

18-02-2023 15:11 uur

Vastenavendbeurs van 't Veldteke

28-01-2023 12:00 uur

't Neuzebal

28-01-2023 20:30 uur

Ellef Ellef

11-11-2022 23:11 uur

KeesBechtBrug is af: Ge ken gebruik make van de brug

20-05-22

Pooster: Sloffetocht 2002

20-05-22

Vastenavend Archief

In 't Vastenavendarchief vinde infermasie over alle Vastenavendkrante.

In 't Vastenavendarchief vinde alle liedjes, mar ok de tekstblade en d'oesjes.

Alle LeutNeutBonne op 'n rij mette waarde, afbeelding en 'n lijst van alle kefeekes.

De pregrammapoosters van de Bergse Vastenavend magge nie ontbreke n'in 't archief.

Vastenavend Viedejoos