Teun Dietvorst kreg Art voor Vastenavend mette Sluiting.