Leutneutbon dees jaar duurder.

De Leutneut bon wor dees jaar, net as vorig jaar, duurder. Ge kreg 13 bonne voor 20 euro. èèn minder dan vorig jaar. Oew pilske kost oe dan € 1,54.