Oe en Wa. De Vastenavend.nl diskleemer.


Ketakt
Ge ken mè d'al oew vrage, op- of aanmerkinge, verzoekskes, tips, nuuwsberichte enzovoorts ons netuurlek altijd meele. Ge ken ons van Vastenavend.nl bereike onder 't meeladres reejaksie @ vastenavend.nl. Deur 't grote aantal meels kenne me nie altijd alles beantwoorde, maar me leze wel alle meels. Voor dagge n'ons meelt kek dan wel evekes of ge n'op dees pagina, nie al 't antwoord ken vinde op oew vraag.


Persberichte
In prinsiepe ken die gewòòn meele naar reejaksie @ vastenavend.nl, maar agge meelt naar pers @ vastenavend.nl kenne me oew nuuwsbericht nog sneller plaatse.


Wie makt nou feitelek Vastenavend.nl?
Das dus feiteluk nie presies bekent. En da d'is toch ok nie echt belangrijk? Janus en Nilles same mè Oscar make sinds tweeduuzendenéén Vastenavend.nl zulle me mar zegge. Maar bovenal ga d'onze dank uit naar oe, as Vastenavend.nl-bezoeker. Want jullie ouwe mè reejaksies, op- en aanmerkinge of bevobbeld mè nuuwkes Vastenavend.nl levendig, ouw da in ere!

Vastenavend.nl deur de jare n'één vanaf tweeduuzendenéén.


Reklame make n'op Vastenavend.nl
T'is vanaf nouw mogelek om op VastenavendFM oew persòònleke reklamebòòdschap te late n'ore n'aan alle Krabbe en Kreukels van 't Krabbegat. VastenavendFM is 't internerradijoostesjon van Vastenavend.nl, da d'uitzendt ieleke dag vanaf 't Neuzebal tot aan 't Valle van de Kraai. Ieleke Krab mè d'n internetverbinding ken VastenavendFM grates en vor niks ontvange. Agge mè d'oew bedrijf of instelling zellef onderdeel wil uitmake van VastenavendFM kende ier [PDF 8MB] de teriefkaart binne'ale. Dèèrin vinde de terieve voor 'n reklamebòòdschap en ketaktgegeves van VastenavendFM.
T'is in prinsiepe nie mogeluk om op Vastenavend.nl zellef reklame te make. Ge ken gin benner plaatse bevobbeld op Vastenavend.nl. Vastenavend.nl wil ok gin winst make. Da d'is nie onze bedoeling. Wel zou 't leutig zijn om uit de koste te komme. Anders kennen me zellef gin Vastenavend meer ouwe. Dèèrom kende netuurlek altijd een gift gève of op VastenavendFM advertere.
Voor meer infermasie kende meele naar reejaksie @ vastenavend.nl.

Wa doe Vastenavend.nl mè meeladresse en wa d'is oew praivisie?
De meeladresse die me van oe ebbe gebruike wij van Vastenavend.nl allèèneg maar om 't mogelek te make dagge bevobbeld de kwis ken speule, 'n prefiel van oew eige ken make of de Schalie'oef (de nuuwsbrief van Vastenavend.nl) te versture. Me gebruike n'oew meeladres nie voor reklame en me zumme zeker nie oew meeladres verkòpe aan andere mense, zeker nie die uit Roosendaal. Ok de bèèlde van bevobbeld onze VastenavendTV (uit 't Zwijns'oofd) worre nie opgesloge. Mè zende wel artstikke lijfbeelde n'uit, mar dèèr blef 't ok bij.


Rechte n'op Vastenavend.nl
Alles wa d'op Vastenavend.nl wor gemakt en verspreid is mee de gròòtste zurreg gedaan op meestal 'n eel klein zolderkamerke. Naast damme me zellef veul dinge make en in mekare flanse, ebbe me ok de toestemming van verschillende mense en klupkes om t'een of t'ander weg te zette op Vastenavend.nl. Ge mag dus feitelek nie zomaar tekste, fotokes of andere geplaatste voorwerrepe van Vastenavend.nl kopiejere en gebruike of wijer op 't wereld wije web verspreide. Agge toch wa wil gebruike wa d'op Vastenavend.nl sta, kende ons oew verzoek meele naar reejaksie @ vastenavend.nl. Netuurlek kende vrij èn elemaal grates en voor niks gebruikmake van onze eige
Nuuws ER ES ES (RSS) of de Kelender ER ES ES (RSS).


Prefiele n'op Vastenavend.nl
Prefiele zijn bedoeld om iets over oeweige te vertelle. Ok kende oeweige Vastenavend-fotokes op Vastenavend.nl zette. Leuteg toch? Mar, let op. Ieleke foto mot iets mette Berregse Vastenavend te make n'ebbe en ge mot de rechte n'op de foto ebbe. Dus g'et de foto zellef gemakt of de persòòn die de foto et gemakt etter gin prebleme mee dagge dieje foto gebrukt. As de foto niks mette Vastenavend te make n'et of de rechtebbende et gin toestemming gegeve om de foto ier op Vastenavend.nl te plaatse dan kan da fotoke worre verwijderd. Alle fotokes die ge op oew prefiel zet mag op Vastenavend.nl blijvend gebrukt worre. Netuurlek ken ok zellef oew fotoke verwijdere. Dèèrnaast motte oew prefielnaam leuteg en orzjienéél ouwe. Op oew prefiel is vloeke n'en schelde nie toegestaan en bevat gin leuges, laster of beledeginge. Dèèrnaast motter zoveul mogelek in 't Berregs diejelekt geschreve worre, de voertaal van Vastenavend.nl.
Agge oew prefiel wil op'effe motte naar de leje pagina gaan en oew eige aanmelde. Kies dan voor 'prefiel aanpassen' en anteer oew muis dan op 'Wilde d'ekstra opties aanpasse?'. Agge kiest voor 'ja' bij 'Prefiel op'effe:' is oew prefiel opg'eve. Let op: Een prefiel op'effe kende nie ongedaan make. Denk dus goed na.


Verzoeke voor informasie
Regelmatig krijge me van n'oe 't verzoek of da me informasie ebbe voor 'n spreekbeurt op school of damme infermasie kenne verschaffe voor t'een of t'ander prejekt. Elaas kenne me oe dèèr nie mee ellepe, want alles wa me wete sta d'al op Vastenavend.nl. Agge nog andere (meschient wel spesifieke) infermasie zoekt over de Berregse vastenavend, kende eel goed terecht bij de bieb in 't Markiezen'of (dèèr ebbe ze bekant alle boeke n'over de vastenavend) of bevobbeld bij 't archief in de Blokstalle (dèèr ebbe ze ok alle ouwe vastenavendkrante om mar 's 'n voorbèèld te noeme.

De Schalie'oef
De Schalie'oef is de nuuwsbrief van Vastenavend.nl. Agge een prefiel aanmakt op Vastenavend.nl kredde dieje nuuwsbrief. Agge die nie meer wil d'ebbe dan kende oeweige afmelde deur da d'aan te geven in oew prefiel.
Ga naar de leje pagina en meld oew eige aan. Kies dan voor 'prefiel aanpassen' en anteer oew muis dan op 'Wilde d'ekstra opties aanpasse?'. Agge kiest voor 'nee' bij 'Schaliehoef:' dan kredde gin nuuwsbrief meer.


De regels voor 't plaatse van reejaksies.
  • Alle reejaksies die geplaatst worre motte n' in de géést van 't Berregse Vastenavendféést zijn.
  • Reejaksies motte zoveul mogelek in 't Berregs diejelekt geschreve worre, de voertaal van Vastenavend.nl.
  • Oew reejaksie bevat gin leuges, laster of beledeginge.
  • Vloeke n'en schelde is nie toegestaan.
  • Reejaksies plaatse n'onder verschillende name, om zo een diskussie te b'invloede is nie toegestaan.
  • Ou oew naam leuteg en orzjienéél. Ge mag oe nie voordoen as 'n ander (bekend)persòòn.
Vastenavend.nl b'ouw zich 't recht voor om geplaatste reejaksies te verwijdere n'of een ip-ban uit te dele.


Vastenavend.nl op oew tillefoon
Vastenavend.nl kende netuurlek bekijke n'op oew komputer, mar me n'ebbe n'ok een spesjale omepeets gemakt voor op oew mebiele tillefoon. Ga dèèrvoor nie nar .nl mar naar .mobi dus www.vastenavend.mobi en bekek Vastenavend.nl overal waar dagge bent.


Vastenavend.nl iPhone App
Nou edde ok een Vastenavend.nl iPhone App voor oew iPhone of oew iPod Touch. Dees grates App kende ier binne n'ale.


Vastenavend.nl Android App
Ge't d'r lang op motte wachte, maar Vastenavend.nl et nou ok een offisjeele Vastenavend.nl App voor oew Android tillefoon. Dees grates App kende ier binne n'ale.


Vastenavend.nl op de sesjale medieja
Ok op de sesjale medieja kende al 't leste Vastenavendnuuws vollege. Voeg ons toe op Twitter. Me zijn te vinden n'op www.twitter.com/VastenavendNL

Wilde ok 't leste Vastenavendnuuws op oew Féésboek pagina zien dan motte ons 'Leuteg vinde'. Klik dèèrvoor op de 'Like' knop ieronder

Onze Féésboek pagina vinde n'op www.facebook.com/VastenavendNL


Vastenavend.nl voor ontwerrepers/developers
Vastenavend.nl is t'r nou ok voor developers.


Cookies op Vastenavend.nl | Versie 1.0 31-12-2012
Geschreven in de Nederlandse taal.
Wat is een cookie?
Een cookie of magic cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant. Vanwege de privacyaspecten is het gebruik van cookies, dat zich veelal aan het oog van de internetgebruiker onttrekt, in deze situaties omstreden.

Wikipedia (31 december 2012) Artikel 'Cookie (internet)' geraadpleegd via http://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)

Vastenavend.nl, en al haar websites/platformen, maken gebruik van verschillende soorten cookies zoals:

Noodzakelijk - Deze cookies zijn nodig voor een goede werking van Vastenavend.nl
Statistieken - Deze cookies gebruikt Vastenavend.nl om bezoekersgegevens vast te leggen. Wij verzamelen deze gegevens met behulp van Google Analytics [link].
Social sharing - Deze cookies worden gebruikt bij social media zoals bijvoorbeeld Facebook [link], Twitter [link] en Google+ [links].

Bezoekers van Vastenavend.nl die geen cookies wensen moeten vóór gebruik van Vastenavend.nl hun browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Dit kan wel tot gevolg hebben dat bepaalde elementen van Vastenavend.nl niet goed functioneren.

Vastenavend.nl zal dit gedeelte van de disclaimer af en toe moeten aanpassen. Dit omdat bijvoorbeeld Vastenavend.nl of de regels rondom cookies aangepast of gewijzigd wordt. We mogen de inhoud over cookies altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Vastenavend.nl raadt je aan deze pagina Vastenavend.nl/oeenwa regelmatig te raadplegen voor de laatste versie.

QR kode
Di kende inskenne voor bevobbeld oew tillefoon
QR kode van Vastenavend.nl. Di kende inskenne voor bevobbeld oew tillefoon.